روغن حنظل و خواص آن

روغن حنظل جزء روغن های گیاهی می باشد .

  • درمان کننده دندان درد و آبسه
  • درمان کننده پوسیدگی دندان
  • خارج کننده چرک و عفونت دندان ها
  • جایگزین عصب کشی دندان ها
  • تقویت قوای جنسی
  • درمان کننده دیابت
  • میکرب زدای قوی
  • درمان کننده سیاتیک
  • درمان کننده درد مفاصل

 

 

درمان دندان درد و آبسه

کافیست ۲ الی ۳ قطره از روغن حنظل را به ۱ پنبه چکانده و سپس پنبه آغشته شده را روی دندان و لثه خود قرار دهید. این عمل را ۴ روز متوالی انجام دهید .

 

درمان کننده  پوسیدگی دندان

کافیست ۲ الی ۳ قطره از روغن هنظل را به ۱ پنبه چکانده و سپس پنبه آغشته شده را روی دندان و لثه خود قرار دهید.این عمل را چند شب متوالی انجام دهید .

 

خارج کننده چرک و عفونت دندان ها

کافیست ۲ الی ۳ قطره از روغن حنظل را به ۱ پنبه چکانده و سپس پنبه آغشته شده را روی دندان و لثه خود قرار دهید.

 

جایگزین عصب کشی دندان ها

کافیست ۲الی ۳ قطره از روغن حنظل را در گوش طرف دندان مشکل دار بچکانید . این عمل را ۴ شب متوالی انجام دهید .

 

تقویت قوای جنسی

کافیست چند قطره روغن هنظل را به همراه چند قطره روغن زنبق مخلوط نمایید وسپس با این ترکیب کف پاهای خود را ماساژ دهید . این عمل را ۲ مرتبه در روز انجام دهید.

 

درمان دیابت

کافیست چند قطره روغن حنظل را به همراه چند قطره روغن زنبق مخلوط نمایید وسپس با این ترکیب کف پاهای خود را ماساژ دهید . این عمل را ۲ مرتبه در روز انجام دهید.